Meer ruimte voor zorg Met WA

Patiënten verdienen de beste zorg. In deze sector is de kans op incidenten relatief groot. Met oog voor veiligheid en hart voor mensen wordt het welzijn van zowel patiënt als zorgverlener verhoogd. Zorgondersteuners zorgen voor rust, aandacht en veiligheid, zodat zorgverleners de beste zorg kunnen bieden.

Onze dag één

Wij zijn geboren – of eigenlijk herboren – in de GGZ. We stapten het Willem Arntszhuis binnen met onze beveiligersjas aan en verlieten de zorginstelling zonder.

Waarom wij onze jas aan de kapstok hebben gehangen?
Wij geloven dat een harmonieus samenzijn – elkaar ondersteunen, zien en horen – de basis is van een veilige omgeving, zeker in de GGZ waar spanningen en emoties hoog kunnen oplopen. De traditionele rol van beveiliger leek ons daarom binnen de GGZ (letterlijk) misplaatst. Om de rust en veiligheid te bewaken waren wij op meerdere plekken en in verschillende rollen nodig.

  • 01 Iemand die overzicht houdt en weet hoe iedereens pet staat
  • 02 Het luisterende oor voor een patiënt die buiten gespannen een sigaret staat te roken
  • 03 Een adviseur die weet wat de vereisten zijn voor een veilig pand
  • 04 De beveiliger die ingrijpt en ondersteunt bij een escalatie of een separatie
  • 05 Een vertrouwd gezicht in de wandelgangen
  • 06 Iemand die mensen samenbrengt en zorgt voor onderling vertrouwen
  • 07 Iemand die bezoekers een kop koffie aanbiedt
  • 08 De steunpilaar voor zorgverleners tijdens een turbulente dag

Veiligheid is voor iedereen binnen een zorginstelling van groot belang; maar een zorg zou het voor niemand moeten zijn. Als zorgondersteuners nemen wij deze zorg uit handen en creëren zo meer meer ruimte voor zorg. Ervaren beveiligers mét een hart voor mensen – zonder beveiligerjas.

Met Willem Arntsz
WA staat voor Willem Arntsz, voormalig Utrechtse wethouder die na zijn dood geld naliet voor een gasthuis om patiënten op te vangen met een psychische aandoening.

In 1461 werd een tweede ‘dolhuis’ opgericht: het ‘Willem Arntszhuis’, wat vandaag de dag nog steeds fungeert als instelling waar mensen met een psychische aandoening worden geholpen. Het Willem Arntszhuis wordt bestuurd door stichting Altrecht, onze eerste opdrachtgever binnen de GGZ. Net als Willem Arntsz
willen wij ruimte creëren voor zorg. Met elkaar – Met WA.