Bedrijfshulpverlening (BHV)

Inhoud van de BHV training

De training Bedrijfshulpverlening (BHV) wordt op maat gemaakt naar de ontruimingsprocedure van de instelling.

Deze cursus behandelt de volgende thema’s

Hulpverlening bij calamiteiten:

 • Omgaan met onverwachte calamiteiten
 • Ontruimen: Het doel van ontruimen, wanneer wel of niet ontruimen, hoe ontruim je, welke afspraken en procedures zijn er, wat en hoe stem je af met de BHV’er en/of officiële hulpdiensten
 • Hoe te handelen bij rookontwikkeling
 • Omgaan met blusmiddelen
 • Wat moet je doen, wat moet je laten

Spoedeisende eerste hulp:

 • Omgaan met verwondingen zoals snijwonden en bijtwonden
 • Hoe herken je hartfalen, Elektrocutie, hypo’s en hypers bij suikerziekte
 • Wat te doen bij verward gedrag, is verward gedrag terug te leiden naar een fysieke- of geestelijke ziekte
 • Reanimeren en werken met een AED, en werken met de bijbehorende protocollen

Voor wie?

Deze training is voor iedereen die in een zorginstelling -al dan niet samen met collega’s- verantwoordelijk is voor het welzijn van patiënten, collega’s en bezoekers.

Bijzonderheden

Deze training kan in-company gegeven worden.

Bij deel 1 hulpverlening bij calamiteiten wordt standaard gebruik gemaakt van onze oefencontainer. Deze container is ingericht als patiëntenkamer waarin allerlei situaties gesimuleerd kunnen worden onder leiding van een trainer en een veiligheidsdeskundige.

Daarnaast wordt in deel 2, spoedeisende eerste hulp, gebruik gemaakt van een lotus die allerlei zorgscenario’s nabootst om zo actief te leren wat je kunt doen in de praktijk.

Bij deze training wordt aangeraden eerst de E-learning BHV te volgen.

Zonder deze E-learning raden wij een 2-daagse basistraining aan. Deze training kan in-company gegeven worden.

Neem contact op

Bedrijfshulpverlening Herhalingscusus

Inhoud van de BHV Herhalingscusus

De inhoud van deze training is vergelijkbaar met aan de basistraining. De scenario’s en oefensituaties worden jaarlijks naar de doelen en behoefte van de zorginstelling aangepast. Enkele vaste verrichtingen zoals brandblussen en reanimeren met de AED zijn verplichte onderdelen van de BHV training.

Deze cursus behandelt de volgende thema’s:

Hulpverlening bij calamiteiten:

 • Omgaan met onverwachte calamiteiten
 • Ontruimen: Het doel van ontruimen, wanneer wel of niet ontruimen, hoe ontruim je, welke afspraken en procedures zijn er, wat en hoe stem je af met de BHV’er en/of officiële hulpdiensten
 • Hoe te handelen bij rookontwikkeling
 • Omgaan met blusmiddelen
 • Wat moet je doen, wat moet je laten

Spoedeisende eerste hulp:

 • Omgaan met verwondingen zoals snijwonden en bijtwonden
 • Hoe herken je hartfalen, Elektrocutie, hypo’s en hypers bij suikerziekte
 • Wat te doen bij verward gedrag, is verward gedrag terug te leiden naar een fysieke- of geestelijke ziekte
 • Reanimeren en werken met een AED, en werken met de bijbehorende protocollen

Voor wie?

Deze training is voor iedereen die in de zorginstelling – al dan niet samen met collega’s – verantwoordelijk is voor het welzijn van patiënten, collega’s en bezoekers en reeds de basis BHV cursus heeft gevolgd.

Bijzonderheden

Bij deel 1 omgaan met calamiteiten wordt standaard gebruik gemaakt van onze oefencontainer. Deze container is ingericht als patiëntenkamer waarin allerlei situaties gesimuleerd kunnen worden onder leiding van een trainer en een veiligheidsdeskundige.

Daarnaast wordt in deel 2, spoedeisende eerste hulp, gebruik gemaakt van een lotus die allerlei zorgscenario’s nabootst om zo actief te leren wat je kunt doen in de praktijk.

Bij deze training wordt aangeraden eerst de E-learning BHV te volgen.
Deze training kan in-company gegeven worden.

Zonder deze E-learning raden wij een 2-daagse basistraining aan.

Neem contact op

Tabletop Oefening

Inhoud van de cursus

Deze oefening doe je samen met je directe collegas, BHV’ers en niet BHV’ers. Door goed stil te staan bij locatie bijzonderheden word je bewust van je omgeving en zul je eerder veiligheidsrisicos signaleren en verbeteracties uitzetten. Ontruimingen zullen hierna soepeler verlopen.

Deze cursus behandelt de volgende thema’s:

 • Doornemen handelingen die brand kunnen voorkomen,
 • Het herkennen van brandrisico’s,
 • Wat te doen in geval van brand (of andere calamiteit),
 • De processen die gaan spelen bij een brand of andere incidenten zoals een langdurige stroom- of waterstoring (zorg continuïteit).
 • Hoe kan jij bijdragen aan de brandveiligheid
 • Hoe bewerkstelligen we als team verbeteringen
 • Hoe beïnvloeden we gedrag van cliënten
 • Rondleiding (ken je gebouw)

Voor wie?

Voor alle medewerkers van één afdeling, BHV’ers en niet-BHV’ers

Bijzonderheden

Voor deze oefening is een actuele plattegrond en een ontruimingsplan nodig.
Deze training wordt altijd in-compnay gegeven.

 

 

Neem contact op

Ontruimingsoefening

Inhoud van de oefening

De ontruimingsoefening wordt begeleid door twee trainers. Er wordt een scenario naar wens in gang gezet, al dan niet onaangekondigd. Daarbij brengen de twee trainers alle knelpunten en verbeterkansen in kaart, tevens volgt er een nabespreking gelijk na de oefening en een schriftelijke rapportage achteraf. Juist door deze begeleiding en de twee paar ogen van ervaren instructeurs tijdens deze praktijkoefening in combinatie van de eigen ervaring van de deelnemers tijdens deze oefening zorgt een ontruimingsoefening met goede begeleiding voor een leerervaring waarin er onmiddellijk een effectievere optreden volgt bij echte calamiteiten. Tevens zorgt een ontruiming voor een groter veiligheidsbesef.

Voor wie?

Voor alle aanwezigen op de – te ontruimen – afdeling die dag.

Neem contact op

EHBO cursus

Inhoud van de cursus

Een ehbo cursus is noodzakelijk om te leren omgaan met allerlei plots optredend letsel, calamiteiten en incidenten.

Deze cursus behandelt de volgende thema’s

Spoedeisende eerste hulp:

 1. Omgaan met verwondingen zoals snijwonden en bijtwonden
 2. Hoe herken je hartfalen, Elektrocutie, hypo’s en hypers bij suikerziekte
 3. Wat te doen bij verward gedrag, is verward gedrag terug te leiden naar een fysieke- of geestelijke ziekte
 4. Reanimeren en werken met een AED, en werken met de bijbehorende protocollen
 5. Overige ziektebeelden en verwondingen naar wens


Voor wie?

Deze cursus is voor iedereen die in een zorginstelling -al dan niet samen met collega’s- verantwoordelijk is voor het welzijn van patiënten, collega’s en bezoekers.

Bijzonderheden:

Deze cursus duurt minimaal een dagdeel en kan naar wens worden uitgebreid met allerlei ziektebeelden en andere letsels. De cursus wordt door een trainer en een lotus uitgevoerd. De lotus zal diverse actuele situaties, dus niet alleen verwondingen maar juist ook bijzonder gedrag, naar wens simuleren om zo de beste leerervaring uit de EHBO cursus te halen.

Neem contact op

Reanimatie met AED

Inhoud van de cursus

Bij een hartstilstand is het van levens belang dat je weet wat je moet doen. Reanimeren en gebruikmaken van een AED apparaat zijn dan de eerste prioriteit.

Deze cursus behandelt de volgende thema’s:

Deze cursus wordt naar wens vormgegeven. Een gecertificeerde instructeur geeft uitleg hoe reanimeren werkt en laat iedereen oefenen met reanimeren op een pop.

Voor wie?

Deze cursus is voor iedereen die in een zorginstelling -al dan niet samen met collega’s- verantwoordelijk is voor het welzijn van patiënten, collega’s en bezoekers.

Bijzonderheden:

AED straat, iedereen kan langskomen om reanimeren te oefenen met een instructeur gedurende vrije of vastgelegde tijden.
In groepjes van maximaal 8 personen per uur wordt  reanimatieles inclusief oefenen verzorgd.

neem contact op

Training de-escalerend werken

Inhoud van de cursus

In de zorg heb je vaak te maken met verbale- en non verbale signalen die de gemoedstoestand van een patiënt weergeven. Om te voorkomen dat dit escaleert tot agressie is het belangrijk te leren hoe je deze signalen kunt herkennen en op welke manier je hier respectvol mee om kunt gaan, zodat de zorg veilig blijft en escalaties voorkomen worden.

Deze cursus behandelt de volgende thema’s:

 1. Jezelf inzetten als instrument
 2. Grensoverschrijdend gedrag
 3. Drie soorten agressie
 4. Herkenning van de 4 escalatie fases in het crisis ontwikkelingsmodel

Voor wie?

Voor iedereen die in de zorg werkt. Deze training geeft je zowel theoretische als praktische handvatten om beter om te kunnen gaan met escalerende situaties.

Bijzonderheden:

Deze cursus wordt vaak in combinatie met fysieke agressie gegeven.
De van toepassing zijnde protocollen worden verwerkt in de inhoud.

neem contact op

Fysieke agressietraining

Inhoud van de training

In deze training leggen we uit welke soorten agressie er zijn, het belang van je eigen uitstraling en op welke manier je communiceert bij een escalatie. Daarnaast leer je hoe je iemand op een veilige manier kunt vastpakken en kunt begeleiden naar andere ruimtes, zowel individueel als in groepsformatie. Je leert hoe je iemand tegen zichzelf kunt beschermen en hoe je je eigen veiligheid en die van je collegas kunt waarborgen.

Deze training behandelt de volgende thema’s

Algemeen:

 • Jezelf inzetten als instrument
 • Grensoverschrijdend gedrag/ eigen veiligheid
 • Bevrijdingstechnieken (individueel, team)
 • Drie reacties: Vecht, Vlucht, Freeze
 • Wurging (grond, muur, staand)
 • Vastpakken kleding
 • Slaan

USB (Uitnodigen, stralen, begeleiden) drie soorten agressie:

 • Instrumentele
 • Frustratie
 • Seksuele

Crisisontwikkelingsmodel  (Fases)

 • Opschaling, alarmopvolging
 • Diverse situaties met rollenspel oefenen

Voor wie?

Voor iedereen in de zorg die direct met patiënten omgaat en daar op een veilige manier mee om wil gaan.

Bijzonderheden:

Onze trainers zijn in diverse methodieken geschoold, o.a. in Holding, Humane Begeleidingsvaardigheden HCT en Trifier.
Wij passen de cursus naar wens van de klant aan met scholing in de gewenste technieken en de van toepassing zijnde protocollen.

Vaak wordt deze cursus samen met de-escalerend werken gegeven in één dag.

Wij raden aan dit onderdeel minimaal jaarlijks te herhalen met een dagdeel.

neem contact op

Gastvrijheidstraining / Security host

Inhoud van de cursus

Securityhosts zijn het eerste gezicht die mensen ontmoeten, door een goede, vriendelijke en professionele uitstraling stellen zij mensen op hun gemak. In deze training leren zij veiligheid in brede zin te zien, wat gebeurt er om hen heen, waar kunnen ze in ondersteunen, hoe kunnen ze op een vriendelijke duidelijke manier de helpende hand bieden en toch conform procedures handelen.
Ze leren om te handelen bij calamiteiten terwijl ze toch de rust bewaken en alles overzien. Oftewel een cursus waarbij vriendelijkheid, communicatie, informatievoorziening en verslaglegging het middelpunt vormen.

Deze cursus behandelt daarnaast de volgende thema’s:

 1. Verbale en non verbale signalen
 2. Communicatiestijlen
 3. De omgeving
 4. Uitstraling

Voor wie?

Voor iedereen die het gezicht van een zorginstelling is en de veiligheid bewaakt.

Neem contact op

Psychiatrische ziektebeelden

Inhoud van de cursus

In de zorg heb je vaak te maken met bijzonder gedrag en wat dit bij jou oproept. Wat is er nodig om goed te handelen, ervoor te zorgen dat de cliënt kalm blijft en hoe kun je er zijn voor de cliënt? Hoe ga je bijvoorbeeld om met een paranoïde waan? Hoe kun je respectvol je grenzen stellen bij narcisme? Maar ook wat moet je juist laten. In welke valkuilen stap jij? Ook de ‘Roos van Leary’ komt aan bod.

Voor wie?

Voor iedereen die in de psychiatrie werkt of regelmatig met mensen omgaat met een psychiatrische beperking en geen specifieke zorgopleiding gevolgd heeft.

Bijzonderheden:

Deze cursus duurt minimaal een halve dag en kan ook aansluitend aan de training communicatie op de werkvloer gegeven worden. Afhankelijk van de hoeveelheid ziektebeelden zal de duur van de cursus hierop aangepast worden.

In deze cursus maken we gebruik van een trainingsacteur om actuele situaties te oefenen.

Neem contact op