Buurtcoach

Veiligheid niet alleen binnen uw zorginstelling maar ook in de omgeving.

Uw organisatie heeft belang bij een goede verstandhouding met de omgeving. Een buurtcoach van Met WA is het eerste aanspreekpunt van uw organisatie voor buurtbewoners, winkeliers en overig publiek. Zij begeven zich in de wijk rondom de zorginstelling, zijn in contact met patiënten, houden toezicht op gedrag en geven informatie aan omwonenden en middenstand. Zo dragen zij bij aan een goede en veilige leefomgeving.

Buurtcoach

Een buurtcoach draagt bij aan een veilige leefomgeving, ook buiten de organisatie.

Door in contact te blijven met bewoners, winkeliers en publiek en door informatie te geven over de zorginstelling ontstaat er meer onderling begrip. Dit draagt bij aan een gezonde dialoog tussen alle belanghebbenden.

Van rust naar

meer ruimte voor zorg

ERVAREN BEVEILIGERS EN ZORGONDERSTEUNERS
Als ervaren beveiliger of zorgondersteuner met hart voor mensen, weten onze collega’s wat er nodig is om de veiligheid en rust op een afdeling te bewaken.

ONDERSTEUNING VOOR DE ZORGVERLENER

Zij zijn scherp op veiligheidsrisico’s, stellen zich flexibel op en bieden ondersteuning waar nodig.

RUST EN RUIMTE VOOR ZORG

Zowel patiënt, bezoeker als zorgverlener voelen zich begrepen, gezien en veilig. Er ontstaat rust en ruimte voor zorg en herstel.

Download het rapport:

Waarom een zorgverlener ook ‘een helm’ nodig heeft

Een brandweerman draagt brandwerende kleding, een bouwvakker een helm en een tandarts een mondkapje. Hoe beschermt een zorgverlener zich tegen gevaren?

Ons rapport over de niet zo incidentele incidenten binnen de GGZ wijst uit dat het tijd is de rol van zorgbeveiligers een nieuwe invulling te geven. Wilt u het graag lezen? Vul hier rechts uw email adres in en ontvang het rapport.

* Download het rapport en ontvang ook het online magazine
‘Meer ruimte voor zorg’