Zorgbeveiliging

Zorgbeveiligers zorgen voor rust en veiligheid in en rondom uw zorginstelling

Het aantal veiligheidsrisicos binnen de zorg is  groot. Door een passende inzet van zorgbeveiliging ontstaat rust en stabiliteit waarbinnen uw zorgproces optimaal tot ontwikkeling kan komen. Zorgbeveiligers kenmerken zich door hun empathisch vermogen waarmee zij aanvaardbaar gedrag bewaken en altijd gericht zijn op de-escalatie. Dag én nacht.

Meer dan alleen beveiligen

Zorgbeveiliging

Een rustige en veilige omgeving is van groot belang, voor zowel patiënt, zorgverlener als bezoeker. Veiligheid brengt meer ruimte voor zorg en meer rust voor herstel. Met dat doel voor ogen selecteert Met WA haar beveiligers uiterst zorgvuldig. Een Met WA zorgbeveiliger is gericht op de relatie. Een luisterend oor voor iedereen, in gesprek blijven met de omgeving, maar ook adequaat en menselijk ingrijpen wanneer de situatie dit vereist.

Van rust naar

meer ruimte voor zorgERVAREN BEVEILIGERS EN ZORGONDERSTEUNERS
Als ervaren beveiliger of zorgondersteuner met hart voor mensen, weten onze collega’s wat er nodig is om de veiligheid en rust op een afdeling te bewaken.

ONDERSTEUNING VOOR DE ZORGVERLENER

Zij zijn scherp op veiligheidsrisico’s, stellen zich flexibel op en bieden ondersteuning waar nodig.

RUST EN RUIMTE VOOR ZORG

Zowel patiënt, bezoeker als zorgverlener voelen zich begrepen, gezien en veilig. Er ontstaat rust en ruimte voor zorg en herstel.


Download het rapport:

Waarom een zorgverlener ook ‘een helm’ nodig heeftEen brandweerman draagt brandwerende kleding, een bouwvakker een helm en een tandarts een mondkapje. Hoe beschermt een zorgverlener zich tegen gevaren?

Ons rapport over de niet zo incidentele incidenten binnen de GGZ wijst uit dat het tijd is de rol van zorgbeveiligers een nieuwe invulling te geven. Wilt u het graag lezen? Vul hier rechts uw email adres in en ontvang het rapport.* Download het rapport en ontvang ook het online magazine
‘Meer ruimte voor zorg’

Security Host

Een vriendelijke, gastvrije verwelkoming door een security host van Met WA, vormt de basis van een veilig verblijf in uw zorginstelling.

Adequaat, vriendelijk en gastvrij. Met een hart voor de zorg.

Security Host

Security hosts van Met WA steken graag de handen uit de mouwen en dragen actief bij aan een veilig gevoel voor iedereen binnen de zorginstelling. Bij calamiteiten bewaren zij de rust en ondersteunen zij uw BHV-organisatie op gebied van communicatie, informatievoorziening en verslaglegging.

Onze security hosts zijn opgeleid en getraind in diverse software programma’s waardoor zij ook uw functioneel toegangsbeheer kunnen verzorgen, zoals bijvoorbeeld het aanmaken en uitreiken van medewerkers badges en sleutelpassen.

Van rust naar

meer ruimte voor zorgERVAREN BEVEILIGERS EN ZORGONDERSTEUNERS
Als ervaren beveiliger of zorgondersteuner met hart voor mensen, weten onze collega’s wat er nodig is om de veiligheid en rust op een afdeling te bewaken.

ONDERSTEUNING VOOR DE ZORGVERLENER

Zij zijn scherp op veiligheidsrisico’s, stellen zich flexibel op en bieden ondersteuning waar nodig.

RUST EN RUIMTE VOOR ZORG

Zowel patiënt, bezoeker als zorgverlener voelen zich begrepen, gezien en veilig. Er ontstaat rust en ruimte voor zorg en herstel.


Download het rapport:

Waarom een zorgverlener ook ‘een helm’ nodig heeftEen brandweerman draagt brandwerende kleding, een bouwvakker een helm en een tandarts een mondkapje. Hoe beschermt een zorgverlener zich tegen gevaren?

Ons rapport over de niet zo incidentele incidenten binnen de GGZ wijst uit dat het tijd is de rol van zorgbeveiligers een nieuwe invulling te geven. Wilt u het graag lezen? Vul hier rechts uw email adres in en ontvang het rapport.* Download het rapport en ontvang ook het online magazine
‘Meer ruimte voor zorg’

Zorgondersteuning

Zorgondersteuners bewaken de rust en de veiligheid op de afdeling en maken zo ruimte vrij voor zorg

Een zorgondersteuner van Met WA bewaakt de veiligheid op een afdeling en ondersteunt daar waar nodig. Van het bieden van een luisterend oor aan een gespannen patiënt, het opruimen van de afdeling tot aan het inspringen bij een escalatie. Een zorgondersteuner vormt de steunpilaar op uw afdeling, voor wie en waar nodig. Van algemene zorgondersteuning tot één-op-één begeleiding, de mogelijkheden zijn legio.

zorgondersteuner

Steunpilaar op de afdeling

Zorgondersteuners zijn scherp op veiligheidsrisicos, stellen zich flexibel op en bieden ondersteuning waar nodig. Zowel patiënt, bezoeker als zorgverlener voelen zich begrepen, gezien en veilig. Zo ontstaat rust en ruimte voor zorg en herstel.

Van rust naar

meer ruimte voor zorgERVAREN BEVEILIGERS EN ZORGONDERSTEUNERS
Als ervaren beveiliger of zorgondersteuner met hart voor mensen, weten onze collega’s wat er nodig is om de veiligheid en rust op een afdeling te bewaken.

ONDERSTEUNING VOOR DE ZORGVERLENER

Zij zijn scherp op veiligheidsrisico’s, stellen zich flexibel op en bieden ondersteuning waar nodig.

RUST EN RUIMTE VOOR ZORG

Zowel patiënt, bezoeker als zorgverlener voelen zich begrepen, gezien en veilig. Er ontstaat rust en ruimte voor zorg en herstel.


Download het rapport:

Waarom een zorgverlener ook ‘een helm’ nodig heeftEen brandweerman draagt brandwerende kleding, een bouwvakker een helm en een tandarts een mondkapje. Hoe beschermt een zorgverlener zich tegen gevaren?

Ons rapport over de niet zo incidentele incidenten binnen de GGZ wijst uit dat het tijd is de rol van zorgbeveiligers een nieuwe invulling te geven. Wilt u het graag lezen? Vul hier rechts uw email adres in en ontvang het rapport.* Download het rapport en ontvang ook het online magazine
‘Meer ruimte voor zorg’

BHV Ploegleider

Professionele aansturing van uw BHV organisatie bij calamiteiten. Wanneer iedere seconde telt.

Een BHV ploegleider van Met WA vervult een coördinerende rol bij calamiteiten. Bij brandmeldingen en ontruimingen is het belangrijk om snel maar doordacht en adequaat te handelen. Onze ploegleiders zijn daar speciaal voor opgeleid en getraind. Zij stellen de juiste prioriteiten, bewaken het overzicht en houden het hoofd koel.

BHV Ploegleider

Niet alleen repressief maar ook pro-actief

Voorkomen is beter dan genezen. Een ploegleider van Met WA zorgt voor het verlagen van brandrisico’s. Hij houdt zicht op compartimentering van de afdeling, het vrijhouden van nooddeuren en de beschikbaarheid van blusmiddelen.

Van rust naar

meer ruimte voor zorgERVAREN BEVEILIGERS EN ZORGONDERSTEUNERS
Als ervaren beveiliger of zorgondersteuner met hart voor mensen, weten onze collega’s wat er nodig is om de veiligheid en rust op een afdeling te bewaken.

ONDERSTEUNING VOOR DE ZORGVERLENER

Zij zijn scherp op veiligheidsrisico’s, stellen zich flexibel op en bieden ondersteuning waar nodig.

RUST EN RUIMTE VOOR ZORG

Zowel patiënt, bezoeker als zorgverlener voelen zich begrepen, gezien en veilig. Er ontstaat rust en ruimte voor zorg en herstel.


Download het rapport:

Waarom een zorgverlener ook ‘een helm’ nodig heeftEen brandweerman draagt brandwerende kleding, een bouwvakker een helm en een tandarts een mondkapje. Hoe beschermt een zorgverlener zich tegen gevaren?

Ons rapport over de niet zo incidentele incidenten binnen de GGZ wijst uit dat het tijd is de rol van zorgbeveiligers een nieuwe invulling te geven. Wilt u het graag lezen? Vul hier rechts uw email adres in en ontvang het rapport.* Download het rapport en ontvang ook het online magazine
‘Meer ruimte voor zorg’

Buurtcoach

Veiligheid niet alleen binnen uw zorginstelling maar ook in de omgeving.

Uw organisatie heeft belang bij een goede verstandhouding met de omgeving. Een buurtcoach van Met WA is het eerste aanspreekpunt van uw organisatie voor buurtbewoners, winkeliers en overig publiek. Zij begeven zich in de wijk rondom de zorginstelling, zijn in contact met patiënten, houden toezicht op gedrag en geven informatie aan omwonenden en middenstand. Zo dragen zij bij aan een goede en veilige leefomgeving.

Buurtcoach

Een buurtcoach draagt bij aan een veilige leefomgeving, ook buiten de organisatie.

Door in contact te blijven met bewoners, winkeliers en publiek en door informatie te geven over de zorginstelling ontstaat er meer onderling begrip. Dit draagt bij aan een gezonde dialoog tussen alle belanghebbenden.

Van rust naar

meer ruimte voor zorgERVAREN BEVEILIGERS EN ZORGONDERSTEUNERS
Als ervaren beveiliger of zorgondersteuner met hart voor mensen, weten onze collega’s wat er nodig is om de veiligheid en rust op een afdeling te bewaken.

ONDERSTEUNING VOOR DE ZORGVERLENER

Zij zijn scherp op veiligheidsrisico’s, stellen zich flexibel op en bieden ondersteuning waar nodig.

RUST EN RUIMTE VOOR ZORG

Zowel patiënt, bezoeker als zorgverlener voelen zich begrepen, gezien en veilig. Er ontstaat rust en ruimte voor zorg en herstel.


Download het rapport:

Waarom een zorgverlener ook ‘een helm’ nodig heeftEen brandweerman draagt brandwerende kleding, een bouwvakker een helm en een tandarts een mondkapje. Hoe beschermt een zorgverlener zich tegen gevaren?

Ons rapport over de niet zo incidentele incidenten binnen de GGZ wijst uit dat het tijd is de rol van zorgbeveiligers een nieuwe invulling te geven. Wilt u het graag lezen? Vul hier rechts uw email adres in en ontvang het rapport.* Download het rapport en ontvang ook het online magazine
‘Meer ruimte voor zorg’