Begeleider Specifieke Doelgroepen- MBO3

Inhoud van de opleiding

Wij geloven in herkenbaarheid en aansluiting op de praktijk, zodat het geleerde meer is dan een dagje leuke scholing maar de opgedane kennis ook echt toegepast wordt op de werkvloer.

Deze opleiding behandelt de volgende thema’s:

  • Beroepshouding; Communicatie, gesprekstechnieken, assertiviteit, zelfbeeld en reflectie, groepsprocessen
  • Methodisch begeleiden: Ontwikkelpsychologie, methodisch werken, begeleidings-technieken, groepsdynamica, evalueren
  • De cliënt centraal: Zorg op maat, handelen bij moeilijk verstaanbaar gedrag, de cliënt en zijn omgeving, inbreng bij het ondersteuningsplan, zelfstandig functioneren
  • Handelen bij moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Deskundigheidsbevordering: Eigen deskundigheid, bevorderen en bewaken kwaliteitszorg
  • Ondernemend gedrag: Mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag; bewustzijn van interculturele diversiteit OF verslavingszorg

Ieder deel wordt met een praktijktoets afgesloten, na deze opleiding hebben de medewerkers een erkend niveau 3 diploma ‘Begeleider Specifieke Doelgroepen’.

Voor wie?

Voor iedereen die in de zorg werkt.

Studiebelasting

De studiebelasting voor de cursusdagen bedraagt in totaal minimaal 64 uur. Dit is opgebouwd uit 8 x 8 uur contacttijd, en exclusief zelfstudie van +/- 10 uur.

Kosten

De opleiding kost € 1.600,- (geen BTW verschuldigd). Dit bedrag is inclusief accreditatie, literatuur, lunch, koffie en thee en benodigd cursusmateriaal.

Neem contact op