Beveiligingsadvies op maat

Veiligheid is geen ding maar een gevoel. Een gevoel dat alle bedrijfsrisico´s beheersbaar zijn.  Met WA beveiligingsadvies ondersteunt en adviseert zorginstellingen hierbij.

Met professioneel advies,

optimaal voorbereid op uiteenlopende veiligheidsrisico’s

BHV-ontruimingsplan

Een goede voorbereiding op calamiteiten is essentieel. Een veilige ontruiming van alle aanwezigen dient voorop te staan. Van advisering bij planvorming tot aan het ophangen van ontruimingsplattegronden.

Incidenten onderzoek

Veiligheid wordt bereikt door de durf om te willen leren van incidenten en calamiteiten.

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Alle risico’s in kaart. Risico inventarisatie en evaluatie is een wettelijke verplichting voor alle organisaties in Nederland. Dit is dikwijls een lastige klus. Een adviseur van Met WA ondersteunt uw organisatie hierbij. Van opzet van de RI&E tot en met de toetsing aan toe.

Veiligheids management systeem

Veiligheid is van en voor iedereen. Van schoonmaker tot aan raad van bestuur.