Veiligheidsmanagement-systeem (VMS)

Veiligheid is van en voor iedereen. Van schoonmaker tot aan raad van bestuur.

Een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is het samenspel van alle maatregelen binnen een organisatie die bijdragen aan veiligheid. De RI&E vormt een belangrijk onderdeel, maar denk ook aan een goed intern meldingsprotocol waarin uw medewerkers zonder angst voor represailles incidenten of risicovolle situaties kunnen melden. Calamiteitenplannen, continuïteitsplannen, pandemieplannen, cybersecurityplannen  vormen ook een belangrijk onderdeel van het VMS. Het meest belangrijke is echter dat in een goed VMS de verantwoordelijkheid tot op directieniveau is belegd. Veiligheid vormt een onderdeel van het organisatiebeleid en is niet een lastig “ding” dat geld kost.

Leren

van elkaar

Veiligheid speerpunt van beleid
Wat maar weinig mensen weten is dat het zorg-VMS is overgenomen van de petrochemische sector. Deze bedrijfstak gold vele jaren als de meest risicovolle sector. Na de zoveelste ramp werd eind jaren 80 door Shell het VMS geïntroduceerd. Naast productie werd veiligheid speerpunt van beleid. In de jaren daarna daalde het aantal incidenten met meer dan 75%. Momenteel geldt de petrochemie als een van de veiligste sectoren met het minst aantal incidenten.