Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Alle risico’s in kaart. Risico inventarisatie en evaluatie is een wettelijke verplichting voor alle organisaties in Nederland.

De Arbowet verplicht bedrijven en organisaties om een veilige werkplek voor medewerkers te bieden. Dat kan alleen wanneer er voldoende zicht is op alles wat fout kan gaan. Welke risico’s lopen uw medewerkers bij het uitoefenen van hun werk. Daarom voert u een risico inventarisatie uit. De evaluatie hiervan vormt een van de pilaren van uw veiligheidsbeleid.

Voorkomen

is beter dan genezen

Vooraf de juiste maatregelen treffen
De praktijk wijst uit dat veel bedrijven moeite hebben met de opzet van een goede RI&E. Termen als “er gebeurt hier toch niks, iedereen weet waar hij mee bezig is” worden veel gehoord. Was het inderdaad maar zo. De werkelijkheid is echter anders. Incidenten waren er, zijn er en zullen altijd blijven bestaan. Voorkomen door vooraf de juiste maatregelen te treffen verhoogt niet alleen de veiligheid maar bespaart in veel gevallen ook veel tijd en geld.