Incidenten onderzoek

Veiligheid wordt bereikt door de durf om te willen leren van incidenten en calamiteiten.

Ondanks een goede voorbereiding kunnen incidenten voor komen. 100% zekerheid bestaat immers niet. De vraag is hoe we kunnen leren van incidenten. Door een goede evaluatie en onderzoek naar de oorzaken van een incident worden lessen getrokken en kunnen de juiste maatregelen worden getroffen.

Met WA onderzoekt als onafhankelijke adviseur de oorzaken en reikt u praktische oplossingen en verbetervoorstellen aan.

Leren

van het verleden

Veiligheid blijft altijd mensenwerk
Met WA onderzoekt niet alleen de oorzaak van een calamiteit maar denkt ook na over verbetervoorstellen. Deze kunnen veelomvattend zijn. Van het verbeteren van instructies en trainingen, het herinrichten van uw calamiteitenprocedure tot aan verhoging van het veiligheidsbesef van medewerkers.