BHV ontruimingsplan

Een goede voorbereiding op calamiteiten is essentieel.

U doet er alles aan om in uw organisatie brand te voorkomen maar helaas kan dit toch gebeuren. Zowel opzettelijk als door een technisch defect. Bij brand is het voorkomen van slachtoffers uw hoogste prioriteit. Een goed ontruimingsplan met heldere instructies is daarbij essentieel.

Verschillende

factoren

Bij de opzet van een goed ontruimingsplan moeten de omstandigheden van de locatie worden meegenomen. De aard van het gebouw, de aanwezigheid van brandcompartimenten en de zelfredzaamheid van aanwezigen.

De juiste voorbereiding
Zo kan in bijzondere gebouwen overwogen worden om ontruimingen primair inpandig te realiseren. De adviseurs van Met WA stellen de juiste vragen en helpen u bij de correcte antwoorden.

Incidenten onderzoek

Veiligheid wordt bereikt door de durf om te willen leren van incidenten en calamiteiten.

Ondanks een goede voorbereiding kunnen incidenten voor komen. 100% zekerheid bestaat immers niet. De vraag is hoe we kunnen leren van incidenten. Door een goede evaluatie en onderzoek naar de oorzaken van een incident worden lessen getrokken en kunnen de juiste maatregelen worden getroffen.

Met WA onderzoekt als onafhankelijke adviseur de oorzaken en reikt u praktische oplossingen en verbetervoorstellen aan.

Leren

van het verleden

Veiligheid blijft altijd mensenwerk
Met WA onderzoekt niet alleen de oorzaak van een calamiteit maar denkt ook na over verbetervoorstellen. Deze kunnen veelomvattend zijn. Van het verbeteren van instructies en trainingen, het herinrichten van uw calamiteitenprocedure tot aan verhoging van het veiligheidsbesef van medewerkers.

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Alle risico’s in kaart. Risico inventarisatie en evaluatie is een wettelijke verplichting voor alle organisaties in Nederland.

De Arbowet verplicht bedrijven en organisaties om een veilige werkplek voor medewerkers te bieden. Dat kan alleen wanneer er voldoende zicht is op alles wat fout kan gaan. Welke risico’s lopen uw medewerkers bij het uitoefenen van hun werk. Daarom voert u een risico inventarisatie uit. De evaluatie hiervan vormt een van de pilaren van uw veiligheidsbeleid.

Voorkomen

is beter dan genezen

Vooraf de juiste maatregelen treffen
De praktijk wijst uit dat veel bedrijven moeite hebben met de opzet van een goede RI&E. Termen als “er gebeurt hier toch niks, iedereen weet waar hij mee bezig is” worden veel gehoord. Was het inderdaad maar zo. De werkelijkheid is echter anders. Incidenten waren er, zijn er en zullen altijd blijven bestaan. Voorkomen door vooraf de juiste maatregelen te treffen verhoogt niet alleen de veiligheid maar bespaart in veel gevallen ook veel tijd en geld.

Veiligheidsmanagement-systeem (VMS)

Veiligheid is van en voor iedereen. Van schoonmaker tot aan raad van bestuur.

Een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is het samenspel van alle maatregelen binnen een organisatie die bijdragen aan veiligheid. De RI&E vormt een belangrijk onderdeel, maar denk ook aan een goed intern meldingsprotocol waarin uw medewerkers zonder angst voor represailles incidenten of risicovolle situaties kunnen melden. Calamiteitenplannen, continuïteitsplannen, pandemieplannen, cybersecurityplannen  vormen ook een belangrijk onderdeel van het VMS. Het meest belangrijke is echter dat in een goed VMS de verantwoordelijkheid tot op directieniveau is belegd. Veiligheid vormt een onderdeel van het organisatiebeleid en is niet een lastig “ding” dat geld kost.

Leren

van elkaar

Veiligheid speerpunt van beleid
Wat maar weinig mensen weten is dat het zorg-VMS is overgenomen van de petrochemische sector. Deze bedrijfstak gold vele jaren als de meest risicovolle sector. Na de zoveelste ramp werd eind jaren 80 door Shell het VMS geïntroduceerd. Naast productie werd veiligheid speerpunt van beleid. In de jaren daarna daalde het aantal incidenten met meer dan 75%. Momenteel geldt de petrochemie als een van de veiligste sectoren met het minst aantal incidenten.